Prawo po naszej stronie

Prawo po naszej stronie

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego państwa, ale również wielu innych. Zjawisko to zapewnia wysoką wygodę funkcjonowania dla obywateli, którzy mają zapewnienie odnośnie tego, że wszelkie konflikty zostaną rozwiązane w sposób sprawiedliwy, przestępcy należycie osądzani, a na decyzje sędziów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście warto mieć świadomość, że to nie jedyne cechy praworządności – jest ich o wiele więcej. W dzisiejszych czasach jest to zagadnienie, które bez wątpienia należy intensywnie poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód na temat poszczególnych cech praworządności.

Wolne media

Dobrze mieć zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale również należy położyć nacisk na różnego typu kwestie czysto społeczne. Wśród nich są bez wątpienia wolność mediów, które powinny funkcjonować sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie bardziej szerokim ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie istotnym aspektem praworządności jest wolność do organizacji wszelkiego typu protestów, marszów czy też innych form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, najczęściej powiązanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Niewyobrażalnie kluczowe jest to, aby obywatele mogli nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – mówimy tutaj o naprawdę solidnym fundamencie zarówno praworządności, jak i ustroju, jakim jest demokracja.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby obywatele mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, kluczowe są odpowiednio działające urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie pojawiają się pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – urzędnicy nie mogą być zatem skorumpowani i żaden organ władzy nie może w jakikolwiek sposób wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Każdy z nas powinien opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi w kwestii prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na zatrudnienie zaufanego specjalisty w tej dziedzinie. Na prawników również państwo nie może w jakikolwiek sposób wpływać, ponieważ kłóci się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie odnośnie skład uobecnego rządu to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można stwierdzić, że żyje się w wolnym kraju, jeśli ten jest zadeklarowany jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o kraju, w którym żyjemy. Z pewnością każdy prawnik to powie. W obecnych realiach ciężko zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w kraju, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. W związku z tym warto troszczyć się o swoje prawa i walczyć o praworządność na wszelkie możliwe sposoby.

Źródła:

  1. adwokatklodzko.com