Prawnik, a adwokat – podobieństwa i różnice

Prawnik, a adwokat – podobieństwa i różnice

Wiele osób ułatwia sobie życie stosując różne terminy zamiennie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest znacząca, a wypowiadane słownictwo okazuje się błędne.

Przykładem tego typu błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo parającą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba wiedzieć, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto przedstawić różnice występujące w tej kwestii.

Co trzeba zrobić by zostać adwokatem?

Zasadniczą różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest droga, którą przebyli oni w trakcie przygotowania się do praktykowanego zawodu.

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest ukończenie trwającej dodatkowe trzy lata aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata przygotowuje się do zawodu pod opieką mentora, którym jest zazwyczaj doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. Podczas nauki osoba kandydująca zdobywa praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka finalizowania jest czterodniowym państwowym egzaminem, który ma miejsce pod banderą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać ścieżkę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też świadczyć usługi prawnicze w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Każdy wybiera indywidualnie.

Który zawód dysponuje większymi uprawnieniami?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nienależyty miała zadbać interesów klienta. W sytuacji niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki adwokackiej. Łączy się to z tym, że jest on zobowiązany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w tajemnicy. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, wobec tego teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje możliwość reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej szeregach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Porada prawna – do kogo się zgłosić?

Kancelaria adwokacka wydaje się właściwym miejscem, do którego trzeba zgłosić w przypadku różnych prawnych zagadnień.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwikłać daną kwestię wystarczy rozmowa z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.