Na co powinno się zwrócić uwagę podczas budowy hal przemysłowych?

Na co powinno się zwrócić uwagę podczas budowy hal przemysłowych?

Od czego należy zacząć przed budową hali przemysłowej?

Na samym początku konieczne jest wybranie lokalizacji, w której powstanie hala przemysłowa i ustalić początkowy jej koncept. Jeśli posiadamy już lokalizację to bezwzględnie zweryfikujmy wszystkie uwarunkowania techniczne. Wchodzi w to sprawdzenie wszelkich instalacji, otrzymanie informacji jaka jest nośność gruntów oraz jaki jest stan wód gruntowych. W dodatku niezbędne jest załatwienie pozwolenia na dojazd do lokalizacji, w której hala przemysłowa będzie budowana. Obowiązkowo odbierz też mapę do stworzenia projektu.

Następnym krokiem jest zrealizowanie projektu budowlanego. Do wykonania tego zadania zazwyczaj wynajmuje się architekta albo firmę, która będzie wykonawcą hali przemysłowej. Na liście obowiązków obowiązkowo wpisz również wizytę w Wydziale Urbanistyki, w którym otrzymasz wpis oraz wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym architekt będzie mógł określić o jakich wymiarach możliwe jest zbudowanie obiektu na ustalonej działce.

Informacje ze strony przedsiębiorstwa Bewika – budowa hal przemysłowych

Pozwolenie na budowę hali przemysłowej – jak je dostać?

Jeśli chcemy wybudować halę przemysłową i planujemy używać jej maksymalnie 180 dni to wystarczy nam złożenie zawiadomienia o budowie. Należy zanieść je do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego i halę można budować. Po 180 dniach hala przemysłowa musi zostać rozebrana lub można ją przenieść gdzieś indziej.

Jeśli natomiast planujemy wybudować całoroczną halę przemysłową, czyli taką, która będzie stała w jednym miejscu ponad 180 dni to konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany, a tak naprawdę według nowych przepisów – 3 projekty budowlane. Konieczny jest projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny – plan techniczny do Urzędu lub Starostwa zanosimy po zakończeniu budowy.

Ponadto aby wniosek o pozwolenie był pełen, niezbędne jest dodanie do niego dokumentów, które potwierdzą warunki techniczne co do gazu, prądu, dostawy wody oraz odbioru ścieków. Powinny być także załączone dokumenty potwierdzające wydajność wodociągu w roli przeciwpożarowej.

Kolejny dokument, który trzeba zanieść to pismo potwierdzające prawo do przeznaczenia danego terenu na budowę oraz oświadczenia architektów i osób, które analizowały projekty budowlane.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać przy budowie hali przemysłowej?

Jeśli dostarczyliśmy w pełni uzupełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami to Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe ma 65 dni na wystawienie decyzji.

Zgodnie z prawem budowlanym, jeśli planujemy zmodernizować albo przebudować halę przemysłową to nie musimy mieć pozwolenia na to. Identycznie będzie w kwestii planów zrobienia zmian na terenie budowlanym.

Jeżeli za to mieliśmy w planach postawić halę przemysłową tymczasowo do 180 dni i złożyliśmy zawiadomienie o budowie, a w trakcie kiedy już była zbudowana zachciało nam się przerobić ją w całoroczną to powinniśmy zanieść wniosek o budowę przed upływem tego czasu. Jeżeli jednak nie uda nam się tego zrobić w terminie to halę trzeba będzie rozłożyć i dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli stawiać ją jeszcze raz. Niezmiernie istotne jest także to, że jeśli upłynie 180 dni, które jest zgodne z przepisami i obowiązkowe jest rozebranie hali to nie możemy jej rozstawić jeszcze raz w tej samej lokalizacji. Konieczne jest jej absolutne rozebranie lub przeniesienie do innej lokalizacji. Plan postawienia jej ponownie w jednakowym miejscu wiąże się z koniecznością otrzymania pozwolenia na budowę.