Monter instalacji sanitarnych – możliwości zawodowe

Monter instalacji sanitarnych – możliwości zawodowe

Monter instalacji sanitarnych jest względnie niełatwym i złożonym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo zróżnicowane. Fachowcy, którzy wykonują ten zawód powinni mieć dużą wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Profesjonaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale również za ich właściwe funkcjonowanie. Jeżeli trzeba wykonują także modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik powinien także posiadać wiedzę z zakresu spawania, gdyż często istnieje potrzeba zespawania rur. Musi mieć również umiejętność planowania, żeby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający ukończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej budownictwie brakuje wyspecjalizowanych fachowców, dlatego jest to szczególnie ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie powinna rozpoczynać osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest odpowiednie rozróżnianie barw, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także zręczność dłoni. Pracownik, który pracuje w zawodzie musi również wyróżniać się wytrzymałością na długotrwały wysiłek, opanowaniem, dokładnością a także umiejętnością podejmowania błyskawicznych decyzji.  Forma pracy wymaga także wykazanie się umiejętnością współpracy, ale i równocześnie samodzielnego działania. Warto pamiętać, że jak wiele zawodów tego rodzaju również i ten obciążony jest określonym ryzykiem. Z uwagi na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma także często kontakt z dużą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta wada nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Jakie panują warunki w pracy montera instalacji sanitarnych?

Zawód montera instalacji sanitarnych cechuje się dużą różnorodnością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Dyplomowany pracownik może założyć samodzielną działalność gospodarczą, a także znaleźć pracę zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach budowlanych. Praca zwłaszcza w dużych firmach może wiązać się z częstymi delegacjami. Takie firmy zazwyczaj świadczą usługi w całym kraju. Ważne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał zdolność pracy zespołowej, ponieważ zlecone zadania często wymagają ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Montaż tego typu instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na wolnym powietrzu. Specyfika wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy często mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem a także wibracje. 

Perspektywy rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Żeby dostać tytuł montera instalacji sanitarnych uczeń powinien otrzymać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można dostać po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego. Kandydat wtedy dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Opłaca się „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, aby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje sporo opcji rozwoju, a na rynku tacy fachowcy są na wagę złota. Warto wspomnieć, że istnieje również szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania dyplomu czeladnika. Pozwala to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć stanowisko kierownicze. Bez wątpienia jest to wartościowy, pożądany zawód niemal gwarantujący zdobycie zatrudnienia. Dobry specjalista z pewnością nie będzie cierpiał na brak zajęcia.