Modele usług księgowych

Modele usług księgowych

Usługi księgowe obejmują specjalistyczne wsparcie finansowe w dużym obszarze. Przewodzenie usług księgowych dotyczy m. in. projektowania raportów finansowych, obsługiwania biura kadr oraz zarobków, rachunkowości itd. Do najpopularniejszych usług księgowych zalicza się głównie:

 • podatek ewidencjonowany,
 • porządkowanie oraz archiwizacja akt {księgowych|rachunkowych|,
 • prowadzenie podatkowej pracy dochodów i strat,
 • opracowywanie z całego roku podsumowań,
 • opracowywanie rozrachunków do GUS-u,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, właściwości niefinansowych ,a także prawnych oraz maszynerii,
 • prowadzenie całkowitych ksiąg rachunkowych,
 • przygotowywanie pism należnościowych,
 • obliczenia PIT,
 • dodatkowe usługi księgowe.