Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Jeśli myślisz o usunięciu obiektu ze swojej działki to zawsze musisz zawiadomić o tym właściwy Urząd lub Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak mamy obowiązek czekać na pozwolenie, zdarzają się momenty kiedy wystarczające jest zaniesienie zawiadomienia. Kiedy musimy poczekać na pozwolenie, a w jakich sytuacjach możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i zacząć działać? Jakie wnioski są nam do tego potrzebne i gdzie załatwić sprawę?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Kiedy wystarczy zgłoszenie, że chcemy rozebrać budynek?

Jeżeli obiekt budowlany, który planujemy poddać rozbiórce nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie został objęty ochroną konserwatora, jest niższy niż 8 m i umiejscowiony jest od granicy działki nie bliżej niż połowa jego wysokości, to nie musimy posiadać pozwolenia na wyburzenie. Wystarczy wtedy do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają też budynki, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to między innymi hale przemysłowe rozstawiane na maksymalnie 180. Wtedy wystarczy złożyć odpowiednie pismo i po 30 dniach można zacząć roboty rozbiórkowe.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest konieczne?

Pozwolenie na rozbiórkę jest obowiązkowe przy chęci wyburzenia większych budynków lub takich, które chroni prawo albo konserwator. Dokładnie mowa o rozbiórce obiektów budowlanych, które wpisane są na listę zabytków, są wyższe niż 8 m i takich, które usytuowane są zbyt blisko granicy działki – czyli o dystansie mniejszym niż połowa wysokości obiektu. W dodatku zobowiązanie to mają właściciele budynków, których wyburzenie mogłoby wpłynąć na pogorszenie stanu wody czy ogólnego stanu środowiska. Może też być tak, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, są zbudowane w parku kulturowym a także są pomnikiem historii – w takich sytuacjach pozwolenie również jest potrzebne.

Powinno się też mieć świadomość, że jeżeli mamy w planach poddać rozbiórce obiekt budowlany, a następnie na jego miejscu postawić kolejny to można od razu złożyć druk o pozwolenie na wyburzenie i o budowę budynku.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia pozwolenia na rozbiórkę?

Bardzo ważną sprawą jest to, że pozwolenie na rozbiórkę powinieneś uzyskać zanim rozpoczniesz wyburzanie budynku. Urząd nie przeanalizuje wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją zacząłeś. Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy oraz w Urzędzie miasta na prawach powiatu. Na dodatek od 1 lipca 2021 roku jest możliwość złożenia go w formie elektronicznej.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę koniecznie trzeba dodać zgodę właściciela budynku, szkic umieszczenia budynku, opis zakresu oraz sposobu prowadzenia rozbiórki a także opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Zdarza się, że konieczny jest również plan rozbiórki obiektu, a przy rozbiórce zabytków, obowiązkowo trzeba dostarczyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu ze spisu zabytków.

Jeśli nie umiemy zabrać się za rozbiórkę to warto wynająć do tego grupę specjalistów. W Lublinie oraz Rzeszowie z pewnością znajdziesz właściwą firmę, która będzie miała wszelkie potrzebne sprzęty do rozbiórki obiektu budowlanego.