Jak są zasady działania sieci wodno-kanalizacyjnej?

Jak są zasady działania sieci wodno-kanalizacyjnej?

Z całą pewnością zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to istotna czynność. To zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do bieżącej wody. Niestety ale woda staje się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Mimo tego, że aż 75 procent Ziemi jest pokryta wodą, to na podstawie szacunków SOZ mniej więcej pięć miliardów, czyli aż ¾ populacji świata, funkcjonuje w niedostatku tej życiodajnej cieczy.

Bez wątpienia ciecz z naziemnych źródeł jest bardzo zanieczyszczona. Rezultatem tego jest źródło wielu chorób i dolegliwości. Światowo Organizacja Zdrowia sygnalizuje, że kiedy dzisiejsze trendy będą takie same, to na koniec obecnej dekady – w 2030 roku – świat będzie miał dostęp tylko do 60 % zapotrzebowania na wodę pitną.

Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje w Polsce?

Systemy kanalizacyjne czy też krócej „kanalizacja”, to system rur i kolektorów, a ich zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych czy też sanitarnych. Kanalizacja można podzielić na kanalizację pełną czy też częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe lub podciśnieniowe. W dzisiejszych czasach najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, a w niej pomijano ilość zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. W związku z coraz to większą świadomość ekologiczną i dbanie o jakość wody, rezygnuje się z budowania instalacji tego typu, na rzecz bardziej ekologicznych i bardziej wydajnych kanalizacji.

już sieci kanalizacyjne, czy też te dopiero powstające najczęściej są zaliczane do układów pracujących w sposób grawitacyjny.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie