Jak możemy w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Jak możemy w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Nie da się ukryć, że agregaty prądotwórcze wykorzystuje się na okrągło przez cały rok jako stałe narzędzie pracy bądź rezerwowe źródło zasilania. Od czego zależy efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to jakości wykonania a także prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Należy też mieć w pamięci że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy funkcjonowanie zasilanych odbiorników. Przez to serwis agregatów prądotwórczych musi być regularnie odwiedzany.

Jak bezpiecznie możemy użytkować agregat prądotwórczy?

Podstawowe zasady prawidłowej obsługi agregatów są identyczne dla każdego modelu – stacjonarnych jak i przenośnych. Informacje które mają związek ze specyfiką agregatu są w instrukcjach obsługi. Do wyjątków należą automatyczne agregaty – tu ich podłączenie do instalacji budynku musi być zgodne z przepisami które dotyczą zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej, czy też wykonane przez elektryka z konkretnymi uprawnieniami.

Pamiętajcie, że niedokładne podłączenie generatora do instalacji budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią, a jego skutki są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Główną zasadą prawidłowego użytkowania agregatu jest przeczytanie instrukcji obsługi danego urządzenia. Są w niej zawarte informacje na przykład na temat eksploatacji i konserwacji.

Zanim uruchomisz agregat warto sprawdzić, czy urządzenie jest postawione na płaskiej i równej powierzchni. Ponadto zanim go uruchomisz warto sprawdzić jaki jest jego poziom oleju. W przypadku niskiego poziomu oleju, powinno się uzupełnić zbiornik aż do górnej krawędzi szyjki wlewu. W instrukcji obsługi znajdziesz informacje o oleju zalecanym do danego typu silnika.