Homologacja auta – jak przeprowadzić badania homologacyjne?

Homologacja auta – jak przeprowadzić badania homologacyjne?

Instytucje UE od pewnego czasu zachęcają swoich członków do obniżenia emisji CO² w celu ochrony atmosferę. Jednym z wiodących emitentów spalin do atmosfery poza przemysłem i energetyką, są auta. Między innymi w związku z tym, producenci aut zobligowani są, w porozumieniu z właściwymi organami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto musi je wykonać  i jak od strony prawnej prezentuje się to zagadnienie?

Na czym polegają badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla świeżo wyprodukowanych aut. Jest ona fundamentem do wykreowania szczegółowego opisu pojazdu – w aspekcie technicznym. i identyfikacyjnym. Badania homologacyjne polegają na przejściu serii sprawdzianów porównujących stan pojazdu z normami technicznymi ustalonymi przez regulatora. Spełnienie kryteriów homologacyjnych jest potrzebne, żeby świeżo wyprodukowany samochód mógł zostać dopuszczony do użytku. Testy homologacyjne są wymagane nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale także jego wyposażenie(a) i elementów, z których został on złożony. Odpowiednia jednostka przygląda się pojazdowi i na bazie danych wytycznych wydaje bądź nie odpowiednie dokumenty. Otrzymanie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest oznacza, że auto w świetle obowiązujących regulacji może w zupełnie legalnie poruszać się po ulicach na obszarze Unii Europejskiej. Wymóg przebycia badań homologacyjnych obowiązuje nowe auta, oraz takie, gdzie właściciele dokonali znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą ubiegać się jedynie producenci pojazdów, lub działający z ich zgodą osoby trzecie.

Homologacja samochodu – aspekt prawny 

Unia Europejska stanowi wspólnotę, która stara się ujednolicać przepisy na licznych płaszczyznach codziennego życia. Podobnie stało się z branży(ą) samochodowym(ą). W 2007 roku weszła w życie ustawa, która ustaliła ramy legislacyjne(y) dotyczące homologacji samochodów i ich elementów, występująca na terytorium krajów wchodzących w skład wspólnoty. Dyrektywa ta pozwala usprawnić wytwórcom samochodów proces wprowadzania na rynek nowych modeli pojazdów. Dzięki jednolitym regułom, firmy z sektora motoryzacyjnego, po uzyskaniu koniecznych wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają prawo wedle litery prawa rejestrować i sprzedawać autami na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej.

Kto podbija świadectwo homologacyjne?

W Polsce instytucją odpowiednią(m) do orzekania o homologacji koherentnej ze wytycznymi Wspólnoty jest Transportowy Dozór Techniczny. Jednostka ta orzeka na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy outsourcuje przeprowadzenie testów samodzielnym instytucjom badawczym. instytucje te, to wskazane odgórnie instytuty lub przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze przygotowanym(ego) przez nie raportu, jeśli wynik badań jest pozytywny, wydawane są właściwe świadectwa.

Oprócz tego, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, należy także ocena i kontrola prawidłowości certyfikatów homologacyjnych wydawanych przez pozostałe kraje członkowskie.

Co ponadto musisz wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko auta, ale również wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, ciągniki rolnicze, czy motory. Także części pojazdów i składniki ich wyposażenia zobowiązuje się do przeprowadzenia badań homologacyjnych – są to przykładowo: zbiorniki paliwowe, światła czy klakson. Nie istnieje konkretny(a) spis części podlegających przepisowi homologacji. Odnosi się to do grupy jako całości, bez konkretnych wytycznych.

W Polsce koszt homologacji każdego z pojazdów całojezdnych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są za to czterokrotnie niższe i wymagają zainwestowania 400 zł.