Historia brania pożyczek w skrócie

Historia brania pożyczek w skrócie

Pożyczanie pieniędzy rozwija się od wielu lat. Początkowo zwało się lichwą i miało na celu nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. wraz z upływem lat, gdy kształtowały się przepisy, zmianie ulegały też zasady brania pożyczek. Obecnie za ich udzielanie odpowiadają głównie banki, zaś oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpreferencji klientów. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co warto wiedzieć o historii pożyczania pieniędzy?

Czym jest lichwa?

Podstawą lichwy dawniej było naliczanie nierealnie wysokich odsetek lub pozostałych opłat, wskutek czego pożyczkodawca mógł bardzo szybko pomnożyć swój majątek. Było to działanie niesprawiedliwe, gdyż czerpało ze słabszej pozycji finansowej osoby zadłużonej. W momencie późniejszej spłaty długu często dochodziło do zabójstw czy bezprawnego przekształcania warunków pożyczki. Kiedy takich sytuacji zaczynało być coraz więcej, zaczęto rozwijać prawo podatkowe, które dobrze działa także dzisiaj. 

Jak wyglądały pożyczki w starożytności?

Pożyczki – nie tylko w przypadku pieniędzy, ale i dóbr materialnych – towarzyszą człowiekowi od wieków. Historyczne wzmianki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólnikowe wskazówki o zasadach dawania i przyjmowania pożyczek wśród osób ze sobą spokrewnionych. Następnie wzmianki spotkamy w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy czerpali inspiracje od Żydów. Uznaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużej mierze wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątkach ruchomych. Postęp bankowości został zahamowany na pewien czas po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu bardziej ceniono oddanie pożyczki gruntem, czego mogli dokonać również potomkowie pożyczkobiorcy, chociaż była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Dzisiejsze metody pożyczania zaczęły rozwijać się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Ameryce istniał już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą dostosowaną do różnych klientów, również tych mniej zamożnych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak być spłacone w ciągu 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. Wciąż miały cechy lichwy, ponieważ pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać dużo większą sumę niż tę, którą pożyczył. Korzystniejsze dla dłużników oferty stworzyło m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które działało w Warszawie od 1825 roku. Spłata była rozłożona na kilkadziesiąt lat, a odsetki roczne nie wynosiły więcej niż 6%.

Kształtowanie się pożyczania współcześnie

W dzisiejszych czasach banki i wszelkie inne placówki udzielające pożyczek muszą rzetelnie przestrzegać prawa. Eliminuje to możliwość lichwy czy niemoralnego podejścia do pożyczkobiorcy. Aktualna ustawa o kredycie konsumenckim zmusza pożyczającego do podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty. Musi to mieć miejsce jeszcze przed zawiązaniem umowy. aktualnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Na jakiej podstawie wybrać najlepszy bank dla swoich potrzeb?

W dobie internetu decyzja o wyborze banku nie nie sprawia najmniejszej trudności. Wszystkie placówki posiadają przejrzyste strony internetowe, gdzie odnajdziemy wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z oferty. Jednocześnie można sprawdzić tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest w oparciu o najistotniejszych właściwości, takich jak RRSO, oprocentowanie bądź prowizje banków. Dzięki temu klient może wybrać bank z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki rozporządzeniom wiemy, że wzięta przez nad pożyczka będzie transakcją bezpieczną i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.